Menu

Home

 

 

 

Wat is de CEvaluator?

Een van de hefbomen voor de circulaire economie is financiering. Toch is dit net het domein waar nog vele uitdagingen liggen. Investeerders weten vaak niet hoe het potentieel van circulaire projecten correct in te schatten. Maar ook kredietdossiers van ondernemingen of overheden zijn vaak slechts matig onderbouwd.  Met de CEvaluator checklist wil het Vlaanderen Circulair project Circular Impact Investing de evaluatie van circulariteit bij investeringsdossiers vereenvoudigen en professionaliseren. Om zo de effectiviteit van investeringen in de circulaire transitie te verhogen en de implementatie op te schalen.

Waarom CEvaluator? 

De CEvaluator checklist is op maat van de financiële sector ontwikkeld. Hij brengt de circulariteitsprestaties van investeringsdossiers op een objectieve, maar toch laagdrempelige manier in kaart. De visuele voorstelling van de resultaten geeft inzicht in de mate waarin dossiers inzetten op de verschillende dimensies van circulariteit en laat toe dossiers onderling te vergelijken. 

Hierbij wordt niet alleen rekening gehouden met circulariteit in de zin van product- en materiaalstromen. Ook bredere aspecten van ecologische duurzaamheid worden meegenomen. Bovendien legt de checklist de typische financieringsopportuniteiten en -risico’s met betrekking tot circulaire cases en verdienmodellen bloot.
 

Voor wie?

Hoe kan je je als bedrijf optimaal voorbereiden op de financieringsvraag? En welke criteria zouden door de kredietverstrekkers mee in overweging moeten worden genomen om tot een zo objectief mogelijke kredietbeslissing te komen voor een circulair investeringsdossier?

U bent kredietverstrekker

CEvaluator biedt een beslissingskader voor circulariteit dat kan worden ingezet binnen het evaluatieproces van elk type investeerdersorganisatie, gaande van kredietinstellingen, fondsen en leasingmaatschappijen tot impactinvesteerders en subsidieverleners.

U bent circulair ondernemer

CEvaluator richt zich niet alleen op evaluatoren van investeringsdossiers. De checklist is ook heel geschikt voor circulaire entre- en intrapreneurs die hun eigen dossier grondiger willen onderbouwen! 
 

Wil je aan de slag met onze evaluatietool?

Download ‘m hier!

Het Circular Impact Investing project is nog lopende. We beschouwen de tool dus als een 'work in progress'. We zijn benieuwd naar de feedback van gebruikers.

Jullie bevindingen zijn dan ook absoluut welkom!

 

Vragen? Contacteer ons

Onze partners

Vlaanderen Circulair logo
econocom logo
Stichting voor toekomstige generaties logo

'De ontwikkeling van CEvaluator vindt plaats binnen het Circular Impact Investing project, in een partnerschap tussen VITO, Econocom en de Stichting voor Toekomstige Generaties en met ondersteuning van Vlaanderen Circulair.'

Vlaanderen Circulair is het knooppunt en de inspirator voor de circulaire economie in Vlaanderen. Het is een partnerschap van overheden, bedrijven, middenveld en kenniswereld die samen actie ondernemen.